Архива вести
                   

ОБЈАВЉЕН ВОДИЧ ЗА ТРАНСПАРЕНТНО ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОЦД ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

2. децембар 2019.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, је објавила треће измењено и допуњено издање „Водича за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из буџетских средстава локалних самоуправа“.

Основни разлог за издавање нове верзије Водича су значајне измене које је донела нова „Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења“ усвојена у марту 2018. године, непосредно након издавања претходне верзије Водича.

Водич је израђен са циљем да се помогне јединицама локалне самоуправе у примени регулативе, кроз већу доступност једноставних образаца и процедура доделе средстава. Са друге стране, потребно је да се организације цивилног друштва информишу како би боље разумеле процес доделе средстава, укључиле се у сам процес и допринеле остваривању јавног интереса кроз своје предлоге и добро осмишљене пројекте. Дуготрајан ефекат овакве сарадње било би рационалније планирање и коришћење ограничених буџетских средстава, као и одрживо финансирање организација цивилног друштва.

У изради Водича наставило се са применом методе „корак по корак“,  која је коришћена и у претходна два Водича, које је израдила Канцеларија уз подршку Европске уније. Вођење органа јавне управе кроз процес од момента дефинисања циљева конкурса, преко одабира организација, па све до доделе средстава за изабране програме и пројекте даје најбоље резултате. Посебна пажња посвећена је мониторингу и евалуацији пројеката, као значајним корацима које би требало да спроводи свака управа која тежи да буде одговорна према својим грађанима и грађанкама.

Посебни делови поменуте публикације су Методологија планирања поступка праћења реализације и оцене успешности реализованих програма и пројеката организација цивилног друштва и поступка праћења утрошка додељених финансијских средстава, као и Приручник за њену једноставнију примену.

Водич додатно објашњава све чланове Уредбе и садржи предлоге образаца неопходне за процес финансирања организација цивилног друштва, који су настали на бази примера добре праксе.

У току израде Водича организоване су две фокус групе на којима су консултовани представници јавне управе и представници организација цивилног друштва.

Припрему и објављивање ове публикације подржао је пројекат „Институционална подршка СКГО – трећа фаза”, којиспроводи СКГО, уз подршку Владе Швајцарске.

Нови Водич је доступан на https://www.civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Publikacije/2019/Vodic%20za%20transparentno%20finansiranje%20OCD%20iz%20budzetskih%20sredstava%20LS%20Web.pdf

Извор: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Координационо тело