Архива вести
                   

ОБЈАВЉЕН ВОДИЧ „МОЈА ПРАВА У СЛУЧАЈУ ДА СУЂЕЊЕ ТРАЈЕ НЕРАЗУМНО ДУГО“

18. фебруар 2020.

Водич „Моја права у случају да суђење траје неразумно дуго“ намењен је грађанима како би се упознали са својим правима и обавезама у случају да дужина судског поступка угрожава њихово право на правично суђење, као и да им пружи неопходне информације о заштити.

Дужина трајања судских поступака је један од најпрепознатљивијих проблема који угрожавају правну сигурност грађана и владавину права. Дуга суђења и трошкови које носе са собом често су разлог због ког грађани одустају или ни не покушавају да заштите своја права. Уколико се годинама чека на пресуду у кривичном предмету, о издржавању детета или на пресуду о незаконитом отказу, живот погођених грађана често постаје непоправљиво отежан.

У Србији је велики број грађана погођен угрожавањем права на суђење у разумном року. О томе говори и податак да се највећи број пресуда Европског суда за људска права, донетих против Србије у 2018. години, односи баш на дужину трајања судских поступака, а бројни су и поступци пред домаћим правосудним органима. Овај водич тежи да грађанима на што једноставнији и практичан начин помогне да активно учествују у заштити свог права пред судовима. Водич се посебно бави Законом о заштити права на суђење у разумном року, који грађанима омогућава да правовремено реагују у случају да њихово суђење траје неоправдано дуго, као и да им буде надокнађена штета коју су претрпели због тога.

Водич је настао као резултат активности Београдског центра за људска права у оквиру пројекта „Отворена врата правосуђа”, који реализује Комитет правника за људска права – YUCOM уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID).

Водич „Моја права у случају да суђење траје неразумно дуго“ је доступан на http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/објављен-водич-моја-права-у-случају/

Извор: www.yucom.org.rs и Координационо тело