Архива вести
                   

OБЈАВЉЕН ПРАВИЛНИК О ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

2. јун 2020.

Управа за Аграрна плаћања  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде je објавила Правилник о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања.

Правилником су дефинисани основни захтеви за кориснике, услови за конкурисање за ИПАРД средстава, износ ИПАРД подстицаја, као и поступци и потребна документацијa за спровођење Мере 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања.

Износ донација од вредности укупних инвестиција:

– Износи до 65% вредности инвестиције (укупних прихватљивих трошкова);

-Минимални и максимални износ повраћаја средстава:

 -Минимални износ повраћаја средстава је 5.000 евра;

 -Максимални износ повраћаја средстава је 300.000 евра;

Инвестиције се односе на улагање у изградњу и/или реконструкцију и/или опремање објеката за пружање туристичких и угоститељских услуга, као што су собе, ресторани и други објекти; објекте за рекреацију, играње, туристички кампови, побољшање објеката на отвореном за јахање, риболов у унутрашњим водама, бициклизaм, тематскe стазe; пејзажне радове и прилазне путеве; трошкове маркетинга, као што су штампање пропагандног материјала, стварање и одржавање сајта. Осим тога, мере су везане и за куповину машина, механизације и опреме -осим ситног угоститељског инвентара, као и за производњу енергије из обновљивих извора енергије у циљу обављања регистроване угоститељске, односно туристичке делатности

У оквиру плана за расписивање ИПАРД позива за 2020. годину - расписивање јавног позива за Меру 7 је најављено за период до 15. јун.2020. Расположиви износ донација за наведени позив износи 1.097.277.145 динара, односно, око 9.338.528 евра.

Правилник можете да погледате на http://www.minpolj.gov.rs/download/pravilnik-o-ipard-podsticajima-za-diverzifikaciju-poljoprivrednih-gazdinstava-i-razvoj-poslovanja/

Извор: Subvencije.rs и Координационо тело