Архива вести
                   

ОБЈАВЉЕН НОВИ ПРИРУЧНИК У ОБЛАСТИ УСПОСТАВЉАЊА ПАРТЕРСТАВА ГРАДОВА И ОПШТИНА

19. фебруар 2021.

Недавно објављена публикација у издању СКГО под називом „Приручник за успостављање партнерстава градова и општина Републике Србије са градовима и општинама других држава” производ је активности у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза”, који финансира Влада Шведске, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО), у сарадњи са Асоцијацијом локалних власти и региона Шведске (SALAR). У питању је још један у низу практичних алата који су на распогању запосленима у локалним самоуправама у Србији.

Приручник омогућава да се читаоци упознају са коренима сарадње градова и општина, како билатералне, тако и мултилатералне, а даје и преглед могућих облика сарадње у актуелном тренутку и упућује у поступак успостављања сарадње у пракси, укључујући и правни оквир за поступак сарадње у Републици Србији.

Приручник је сачињен са жељом да буде средство за доносиоце одлука и запослене у градовима и општинама за лакши одабир и развој облика и начина сарадње из мноштва облика сарадње на међународном плану између локалних нивоа власти, као и да се такав облик усагласи са важећим прописима Републике Србије. Изради приручника допринос су дали и Амбасада Француске у Београду и Шведски центар за локалну демократију.

 „Приручник за успостављање партнерстава градова и општина Републике Србије са градовима и општинама других држава” је доступан на http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/161/062/831/1610628310_Priru%C4%8Dnik%20bratimljenje%20gradova%2008012021%20web.pdf

Извор: www.skgo.org и Координационо тело