Архива вести
                   

ОБЈАВЉЕН КОНКУРС У ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА (РОК 27. МАЈ 2018)

11. мај 2018.

Пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији” је објавио три јавна позива за подношење пројеката у области економског оснаживања жена за женске организације цивилног друштва и мреже, професионална удружења и пољопривредне задруге. Европска унија ће са 300.000 евра подржати најмање 10 пројеката широм Србије. Ови пројекти ће допринети спровођењу Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2018, у три програмске области: a) жене на тржишту рада; б) женско предузетништво; и ц) економско оснаживање жена на селу.

Право учешћа на конкурсу имају само женске организације цивилног друштва и мреже, професионална удружења и пољопривредне задруге које имају знања и доказано искуство у раду на родној равноправности и економском оснаживању жена.

Вредност додељеног гранта износиће најмање 20.000 а највише 30.000 евра. Трајање предложених пројеката ће бити најмање годину дана, а најдуже две године.

Рок за достављање предлога пројеката је 27. мај 2018. године, а више информација о  позиву као и документација за пријављивање, доступне су на веб сајту UNDP-а у Србији http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/procurement.html

За додатне информације контактирајте Ољу Јанковић Лековић, координаторку пројектне компоненте, пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији,“ електронска пошта: olja.lekovic@unwomen.org.

Инфо сесија поводом позива за подношење пројеката у области економског оснаживања жена, током које ће женске организације цивилног друштва и мреже, професионална удружења и пољопривредне задруге имати могућност да поставе питања и добију појашњења о свим детаљима ова три позива ће бити организована 15. маја 2018 године, од 13 до 15 часова, у Нишу, ЕУ Инфо Поинт, Вожда Карађорђа 5.

Извор: УНДП у Србији и Координационо тело