Архива вести
                   

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ РАДУ ХОТЕЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ (РОК: 12. МАРТ 2021)

26. фебруар 2021.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је објавило јавни позив за доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести КОВИД-19.

Право на бесповратна средства имају категоризовани хотели у приватном власништву  у 76 општина и градова у Србији (списак ЈЛС са чијег подручја хотели остварују право за пријаву на субвенцију можете пронаћи на www.mtt.gov.rs).

Средства се додељују у износу од 350 евра по индивидуалном лежају и 150 евра по смештајној јединици (по свакој соби), у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена, а уплата средстава биће извршена на наменске динарске рачуне отворене код Управе за трезор.

Привредни субјекат губи право на коришћење субвенције уколико смањи број запослених за више од 10% закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи.

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентацији www.mtt.gov.rs.

Захтеви за коришћење бесповратних средстава подносе се Министарству на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

Рок за подношење захтева за коришћење бесповратних средстава је 12. март 2021. године.

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефоне: 011/3139672, 011/3139691 и 011/3139668.

Додатне информације о конкурсу И пратећа документација су доступни на  https://mtt.gov.rs/vesti/dodele-subvencija-za-podrsku-radu-hotelijerske-industrije/

Извор: Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Координационо тело