Архива вести
                   

ОБАВЕШТЕЊЕ - Одлука Комисије о избору кандидата након интервјуа

23. март 2011.

У складу са објављеним Конкурсом за доделу стипендија за упис на студије на Универзитету у Новом Саду, Комисија за спровођење конкурса у саставу: Јелена Варагић, председник Комисије, Данијела Ненадић, члан, Небојша Андрић, члан, Милијан Миленковић, члан, Милутин Јовановић, члан, Неџмедин Ахмеди, члан, и Агим Хасани, члан, одржала је састанкe 17.03.2011. и 18.03.2011. године, у канцеларијама Службе Координационог тела у Прешеву и Бујановцу, којом приликом је интервјуисала све кандидате који су испунили формалне услове конкурса.

Након обављеног разговора са кандидатима, чланови Комисије су, ценећи мотивисаност, вештину комуникације и познавање српског језика кандидата чији матерњи језик није српски, донели одлуку о избору 13 кандидата који су прошли овај круг изборног поступка и постали потенцијални стипендисти, и то 7 кандидата албанске и 6 кандидата српске националности:

1) Дафина Алиу, општина Прешево,
2) Бесијан Бајрами, општина Прешево,
3) Јехона Бајрами, општина Прешево,
4) Илир Џелили, општина Прешево,
5) Аријана Бајрами, општина Прешево,
6) Есра Мурати, општина Бујановац и
7) Бесим Ибрахими из општине Бујановац
8) Маја Стојановић, општина Прешево,
9) Сања Светозаревић, општина Прешево,
10) Миљана Николић, општина Бујановац,
11) Милена Андрејевић, општина Бујановац,
12) Милош Костић, општина Бујановац,
13) Ивана Недић, општина Бујановац.

За ученике албанске националности биће организован курс српског језика чије је похађање обавезно, након чега ће кандидати бити у обавези и да га положе.

Нови круг елиминације кандидата биће након полагања курса српског језика.

Служба Координационог тела ће настојати да две недеље пре полагања пријемног испита организује и припремну наставу у Новом Саду за изабране кандидате.

Кандидати који положе пријемни испит постају коначни стипендисти Службе Координационог тела и потписују Уговор са Координационом телом о добијању стипендије.

Ово обавештење истаћи на огласној табли општине Бујановац и Прешево, у канцеларима Службе Координационог тела у Бујановцу и Прешеву и на web страници Службе Координационог тела.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Јелена Варагић