Архива вести
                   

НОВИ COSME ЈАВНИ ПОЗИВ

17. јун 2016.

Агенција за мала и средња предузећа Европске уније (ЕАСМЕ) објавила је нови јавни позив у оквиру COSME програма за правне субјекте у циљу унапређење приступа малих и средњих предузећа јавним набавкама. Циљ је допринос унапређењу учешћа малих и средњих предузећа у тендерима, посебно међународним, а кроз активности посредничких организација, које треба да пруже подршку малим и средњим преузећима приликом учешћа у јавним набавкама.

На овај јавни позив могу да се пријаве правни субјекти који су формирали конзорцијум. Циљ јавног позива је да се средства доделе конзорцијумима састављеним од најмање три правна субјекта из три земље чланице ЕУ, земље кандидата за чланство у ЕУ или земаља које учествују у програму COSME. Правни субјекти, који учествују у конзорцијуму, морају да буду организације чија је основна делатност подршка пословању и/или промоција учешћа малих и средњих предузећа у јавним набавкама.

Укупна вредност буџета јавног позива је 800.000 евра, а очекује се да ће бити финансирано четири пројекта. Висина финансирања је максимално до 75% укупне вредности пројекта

Рок за пријаву је 28. јул

Комплетан текст јавног позива и документација за пријаву доступни су на линку Агенције за мала и средња предузећа Европске уније (ЕАСМЕ). https://ec.europa.eu/easme/en/cos-app-2016-2-05-improving-smes-access-public-procurement

Извор: Министарство привреде и Координационо тело