Архива вести
                   

НАБАВКА НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

25. јули 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је расписало јавни позив  за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње у 2019. години

Подстицаји из члана 1. овог Јавног позива обухватају подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње.

Право на подстицаје остварује лице које је обвезник пореза на додату вредност и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво.

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 01. септембра 2019. године до 01. марта 2020. године.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Додатне информације о јавном позиву су доступне на

http://www.minpolj.gov.rs/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-digitalizacije-stocar/

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Координационо тело