Архива вести
                   

ЛОКАЛНЕ САМУОПРАВЕ ЋЕ УБУДУЋЕ УТВРЂИВАТИ ЕКОНОМСКУ ЦЕНУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

14. новембар 2017.

Прешево, Бујановац, Медвеђа - Локалне самуоправе ће убудуће утврђивати економску цену предшколског програма и висину свог учешћа у трошковима, и то у распону до 80 одсто од економске цене по детету, утврђено је изменама Закона о предшколском васпитању и образовању које је усвојила Скупштина Републике Србије.

То решење је прецизирано ради усклађивања са недавно усвојеним новим Законом о основама система образовања и васпитања. Обавезе плаћања изузимају се деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и инвалидитетом и деца из материјало угрожних породица. 

Изменама закона омогућено је и да се васпитно-образовни рад у предшколским установама остварује и на језицима националних мањина, али и двојезично. 

Извор: РТВ Ритам и Координационо тело