Архива вести
                   

ЛИКВИДАЦИЈА „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ”

20. април 2017.

Бујановац - На другог овогодишњој седници Скупштине општине Бујановац, која је одржана јуче, донета је одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште,урбанизам, путеве и стамбене послове” Бујановац, које је децембра 2016-е године  ушло у поступак статусних промена.  Поступак ликвидације ће бити обављен вансудски, преко ликвидационог управника за кога је именован  Фарус Ислами. Права, обавезе, одговорност и имовину преузела је општина Бујановац.

Одборници су на заседању донели одлуку о усклађивању Јавног предузећа  „Комуналац“ са законским прописима о јавним предузећима. То је учињено због преосталих радника Дирекције који су распоређени у Комуналцу.

Усвојени су и извештаји о раду за минулу годину Општинског штаба за ванредне ситуације, Библиотеке „14. новембар“, Дома културе „Вук Караџић“, Туристичке организације Бујановац, Спортског центра „Младост“ и Центра за социјални рад.

Извор: Југпрес и Координационо тело