Архива вести
                   

КРЕДИТИ И ГАРАНЦИЈЕ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

28. jануар 2020.

Фонд за развој Републике Србије обезбеђује следеће кредите и гаранције:

- Инвестиционе кредите  (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/investicioni-krediti )
-  Кредите за трајна и обртна средства   (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-trajna-i-obrtna-sredstva)
- Краткорочне кредите  (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/kratkorocni-krediti )
- Кредите за оидржавање текуће ликвидности   (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-odrzavanje-tekuce-likvidnosti - Старт-ап кредите  https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti )
- Подстицање предузетништва кроз развојне пројекте  (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi)
- Кредите за пословање у неразвијеним подручијма  (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-poslovanje-u-nerazvijenim-podrucjima)
- Гаранције ( https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/garancije)
- Кредите за рефинансирање  ( https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-refinansiranje)
 - Како до кредита ( https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/kako-do-kredita)

Сви подаци о финансијским погодностима које обезбеђује Фонд за развој Републике Србије су доступни на https://fondzarazvoj.gov.rs/cir

Извор: Фонд за развој Републике Србије и Координационо тело