Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ (РОК: 22.11.2019)

23. мај 2019.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом расписује Јавни конкурс за подношење предлога програма на Стално отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2019. години.

Предмет овог конкурса је финансирање или учешће у финансирању програма које реализују удружења грађана регистрована на територији Републике Србије чији је циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом кроз:

  • побољшање приступачности;
  • подизање свести друштвене заједнице о особама са инвалидитетом и
  • унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом.

Средства за овај конкурс обезбеђују се у оквиру буџета Републике Србије, у Буџетском фонду за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, у укупном износу од 180.000.000,00 динара.

Обрасци конкурсне документације се могу преузети у електронској форми на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs, у делу Конкурси и на Порталу е-Управе www.euprava.gov.rs.

Предлози програма се достављају закључно са 22. новембром 2019. године, у затвореној коверти, на адресу:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
Немањина 22-26, Београд.

Више информација о пропозицијама конкурса и начину пријављивања, као и конкурсну документацију потражите на www.minrzs.gov.rs

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационо тело