Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ДО 950 НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДО 410 СТУДЕНАТА ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

7. децембар 2018.

Конкурс је респисан на основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије.

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

1. Да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;

2. Да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште - за лица која имају статус избеглице;

3. Да су у школској 2018/19. години уписани у завршну годину основних академских студија или мастер академских студија или интегрисаних академских студија факултета и универзитета чији је оснивач Република Србија;

4. Да им је просечна оцена најмање 8,50 у току претходних година студија (за студенте завршних година основних академских студија и интегрисаних академских студија), а за студенте мастер академских студија да им је просечна оцена најмање 8,50 са основних академских студија;

5. Да су положили све испите из претходних година студија;

6. Да нису навршили 25 година живота - за студенте основних академских студија, односно да нису навршили 27 година живота - за студенте мастер академских студија и студенте интегрисаних студија до датума расписивања конкурса.

Документација коју су кандидати обавезни да доставе се налази на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта - www.mos.gov.rs  и на званичној интернет презентацији Фонда за младе талентe - www.fondzamladetalente.rs  или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље).

Број стипендија и висина новчаног износа стипендије ће бити утврђени у зависности од висине средстава у буџету за 2019. годину и у складу са Одлуком о образовању Фонда.

Рок за пријаву на Конкурс је 31. децембар 2018. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу Министарства омладине и спорта или шаље поштом.

На коверти испод адресе Министарства обавезно написати:  „Фонд за младе таленте - Конкурс за стипендирање студената у Републици Србији за школску 2018/19. годину"

Адреса на коју се конкурсна документација доставља:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2, 11070 НОВИ БЕОГРАД

Све додатне информације о конкурсу могу се добити путем електронске поште  fond.konkursi@mos.gov.rs  или путем телефона: 011-311-0785 сваког радног дана у периоду од 9 до 12 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта  - www.mos.gov.rs  и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте  таленте  и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте - www.fondzamladetalente.rs.

Извор: Министарство омладине и спорта и Координационо тело