Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ПРИМЕРЕ УСПЕШНИХ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕНИХ У ОКВИРУ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА (Рок: 15. јануар 2021)

28. децембар 2020.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је, у оквиру пројекта „Подршка реформе грађанског васпитања“, расписао Конкурс за избор примера успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама. Пројекат је део Заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност: унапређење дијалога и друштвене кохезије у, и између, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије“, који спроводе UNDP, UNICEF и UNESCO, а финансира га Фонд УН-а за изградњу мира (UN PBF).

Под примерима се подразумевају различите пројектне активности које су спроведене у оквиру часова грађанског васпитања у основној и средњој школи, а издвајају се по теми, начину рада, постигнутим ефектима или неком другом критеријуму успешности. Следеће године ће бити 20 година како се грађанско васпитање остварује у нашим школама и потребно је да многи добри примери рада са ученицима постану видљиви и инспирација другим наставницима. Конкурс се односи на пројектне активности јер су оне саставни део и старих и нових програма грађанског васпитања и представљају важан сегмент рада са ученицима на развоју грађанског активизма и компетенције за одговоран живот у демократском друштву. Пројекат је, као форма рада, изабран  и зато што његово спровођење пружа значајну подршку развоју  других међупредметних компетенција, као што су компетенција за учење, сарадњу, комуникацију, решавање проблема, рад са подацима, за предузимљивост или дигиталну компетенцију.

Конкурс је отворен до 15. јануара 2021. године.

Право учешћа на Конкурсу имају основне и средње школе. Установа може послати више примера на Конкурс у одвојеним пријавама.

Текст конкурса, пријавни образац и упутство за попуњавање обрасца су доступни на  zuov.gov.rs.

Пријаве треба послати у електронском облику путем онлајн формулара који се налази на адреси zavod.edu.rs/gradjansko/

Пристигле пријаве ће прегледати комисија коју формира Завод. Резултати ће бити објављени на сајту Завода 15. фебруара 2021. Изабрани радови ће бити уврштени у базу пројеката грађанског васпитања. Најуспешнији примери ће бити јавно представљени у марту 2021. године у Београду.

Контакт особа за питања у вези са Конкурсом је Елеонора Влаховић (eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs).

Више информација о конкурсу је доступно на zuov.gov.rs

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања и Координационо тело