Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОДГОВОРНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

13. мај 2019.

Фондација за отворено друштво, Србија је расписала конкурс за подношење пројеката у оквиру програма Транспарентност и одговорност у јавном сектору.

На конкурс могу да се поднесу пројекти који:

• доприносе борби против корупције у јавном сектору;

• укључују нове актере у управљање и наџор над јавним финансијама;

• доприносе очувању достигнутог нивоа права на приступ информацијама од јавног значаја и његовом унапређењу;

• унапређују свест, знање и праксу заштите података о личности, посебно у дигиталном окружењу.

Пројекте могу да поднесу организације грађанског друштва (удружења грађана, професионална удружења, коморе, корисничка удружења итд.), универзитети, институти, синдикати, медији, државни и локални органи власти.

Посебно ће бити вредновани пројекти који се заснивају на сарадњи и ангажовању различитих актера у остваривању циљева конкурса.

Пројекат могу да поднесу појединачни правни субјекти или више правних субјеката заједно. Фондација подржава пројекте који се реализују на територији Републике Србије.

Фондација ће дати предност пројектима који користе креативне и иновативне методологије рада (нови активизам), имају разрађену комуникациону стратегију, усмерени су према грађанима и подстичу њихово учествовање у остваривању циљева пројекта.

Пријаве на конкурс се примају до 19. маја 2019. године.

Додатне информације о конкурсу и пријавни образац су дoступни на 

http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/transparentnost-i-odgovornost-u-javnom-sektoru.html

Извор: Фондација за отворено друштво, Србија и Координационо тело