Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НА НИШКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ

20. октобар 2020.

На Универзитету у Нишу је објављен  заједнички конкурс за упис на прву годину студијских програма докторских академских студија на факултетима за школску 2020/2021. годину. Први уписни рок за докторске студије ће трајати од 19. октобра до 6. новембра.

Докторске студије могу да упишу они који су на мастер студијама остварили најмање 300 ЕСПБ бодова, имају минимално 8 као просечну оцену студирања, као и објављене научне радове. Право да конкуришу имају и они који су завршили основне студије по прописима до ступања на снагу Закона о високом образовању, а који имају најмање 8 као просечну оцену.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер академским студијама и остварених научних резултата, на начин предвиђен општим актом факултета, наводи се у тексту конкурса.

Други уписни рок за докторске студије ће трајати од 9. до 23. новембра 2020. године.

Текст конкурса је доступан на. https://www.ni.ac.rs/images/news/1-KONKURS_ZA_UPIS_NA_DOKTORSKE_AKADEMSKE_STUDIJE_SKOLSKE_2020-2021.pdf.

Извор:  Јужне вести и Координационо тело