Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ УПИСАНИМ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20120 ГОДИНУ (РОК: 20. НОВЕМБАР 2019)

5. новембар 2019.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања“, који се финансира из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније кроз IPA 2014, расписало Конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаним у средње школе за школску 2019/2020. годину.

Текст конкурса (на српском и ромском језику), као и конкурсне обрасце, можете преузети са интернет адресе www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/.

Рок за пријављивање на конкурс је до 20. новембра 2019. године.

Додатне информације о конкурсу су доступне у следећим промотивним материјалима:

Извор: www.mpn.gov.rs и Координационо тело