Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СРЕДЊОШКОЛЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ (Рок: 30. септембар 2020)

15. септембар 2020.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја je расписало конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаним у средње школе за школску 2020/2021. годину.

Конкурс за доделу стипендија ученицима и ученицама ромске националности који редовно похађају трогодишње и четворогодишње средње школе у школској 2020/21. години.је расписан у оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања” који се финансира из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније кроз IPA 2014 директни грант, а који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  

Право да се пријаве на Конкурс имају ученици и ученице ромске националности који редовно похађају средње школе у трогодишњем или четворогодишњем трајању, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Рок за пријављивање на kонкурс траје од 14. до 30. септембра 2020. године.

Запослени у школама, ученици и родитељи/старатељи питања у вези са документацијом и процедуром конкурисања, као и друга питања у вези са процедуром припреме ранг листе  и доделом стипендија, могу да поставе електронским путем на адресу електронске поште: ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs  или телефонским путем позивом на број 011-2401-911, локал 254, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Текст конкурса и конкурсна документација су доступни на http://www.mpn.gov.rs/prosveta/ucenicki-studenstski-standard-i-investicije/

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Координационо тело