Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2018. ГОДИНИ

11. мај 2018.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС,” бр. 72/09, 20/14-УС и 55/14), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС,” број 113/17), члана 3. Уредбе о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС,“ број 22/16) и Одлуке министра државне управе и локалне самоуправе о расписивању конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години број: 401-00-00291/2018-27 од 29. марта 2018. године, расписало Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години.

Конкурс се расписује за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина.

Специфичан циљ конкурса је одрживост медија на језицима националних мањина.

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 21.800.000,00 динара и обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Конкурс је отворен од 7. маја до 5. јуна 2018. године.

Текст конкурса, образац пријаве за конкурс и формулар за изјаву подносиоца пријаве су доступни на http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/press/vesti/konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-budzhetskog-fonda-za-nacionalne-manjine-u-2018-godini

Извор: Министарство државне управе и локалне сампуправе и Координационо тело