Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РОМСКИМ ПОДСТАНДАРДНИМ НАСЕЉИМА (РОК: 5. МАРТ 2020)

14. фебруар 2020.

Стална конференција градова и општина (СКГО) је расписала конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање израде пројектно-техничке документације за уређење и изградњу комуналне инфраструктуре у ромским подстандардним насељима и то:

- Водовода

- Јавне расвете

- Канализације

- Парцелације и препарцелације

у циљу стварања техничког основа за инфраструктурно опремање и уређење ромских подстандардних насеља на територији Републике Србије.

Услови конкурса су следећи:

- Укупан износ средстава по овом јавном конкурсу је 11.795.350,00 дин

- Износ средстава који се додељује по појединачном захтеву за финансирање не може прећи износ од 1.072.305,00 дин.

- Право на доделу средстава има јединица локалне самоуправе (ЈЛС) са територије Републике Србије која на својој територији има подстандардна ромска насеља; градске општине могу да аплицирају на конкурс у партнерству са Градом оснивачем

- Апликант (ЈЛС или градска општина) може конкурисати само са једним захтевом за финансирање

- Суфинансирање израде пројектно-техничке документације од стране ЈЛС дозвољено је до 50% укупне вредности Пројекта

Потребна документација укључује:

- Пријава на конкурс доставља се СКГО на обрасцу који је објављен на сајту  

http://www.skgo.org/konkursi

  • Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне самоуправе (или градска општина) у писменој форми на јединственом обрасцу.

Рокови и начин подношења пријаве:

  • Крајњи рок за достављање пријава је: 5. март 2020. године (до 15.00 часова у случају личне доставе).
  • Пријаве на конкурс се достављају путем поште или непосредно на адресу:

    Стална конференција градова и општина
    Македонска 22/8, 11000 Београд, са назнаком

ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА

Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома

„Пријава на конкурс за доделу средстава за израду пројектно-техничке документације за изградњу комуналне инфраструктуре“

Контакт особа за додатне информације је Игор Мишчевић, адреса електронске поште:   igor.miscevic@skgo.org .

Додатне информације о конкурсу, смернице и пријави формулар су доступни на http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/227/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-finansiranje-izrade-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-uredjenje-i-izgradnju-komunalne-infrastrukture-u-romskim-podstandardnim-naseljima

Извор: СКГО и Координационо тело