Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА (РОК:31. ДЕЦЕМБАР 2019)

18. октобар 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је расписало конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години

Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, и то:

1. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;

2. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;

3. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним

газдинствима младих пољопривредника.

Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ако:

1. у Регистру није било уписано као носилац нити члан породичног пољопривредноггаздинства пре 1. јануара 2018. године;

2. на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 година живота;

3. у календарској години у којој подноси пријаву на конкурс има навршених највише 40 година живота;

4. није било корисник подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима.

Пријава на конкурс се подноси у року од 17. октобра до 31. децембра 2019. године.

Комлетан текст конкурса и остале информације можете да преузмете на

http://subvencije.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-mladim-poljoprivrednicima-ministarstva-poljoprivrede/

Извор: Субвенције у пољопривреди и Координационо тело