Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА (Рок: 15. јун 2020)

28. мај 2020.

Министарство пољопривреде је, преко Управе за аграрна плаћања,  расписало јавни позив за подстицаје за набавку машина и опреме за обраду земљишта, убирање и скидање усева, заштиту биља и за подизање нових и обнављање вишегодишњих засада под воћем и виновом лозом.   На конкурс, који је отворен од 1. до 15. јуна,  могу да се јаве пољопривредници, односно носиоци пољопривредних газдинствава, а највише једном кориснику може да се додели 1,5 милиона динара.

„Право на подстицај остварује подносилац, који је у потпуности реализовао инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2020. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје. Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди,“  наводи се у конкурсу.

Захтев за остваривање права на подстицај доставља се преко писарнице републичких органа управе у Београду, Улица Немањина 22-26, или поштом на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања.

За ове подстицаје је намењено 700 милиона динара.

Додатне информације о конкурсу можете да добијете на бројеве телефона 011/2607960, 011/2607961,011/3020100 и 011/3020101, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова  или на сајту Управе за аграрна плаћања ( http://uap.gov.rs/raspisan-javni-poziv-za-nabavku-masina-i-opreme-u-biljnoj-proizvodnji-podnosenje-zahteva-od-1-do-15-juna/). 

Извор: Управа за аграрна плаћања и Координационо тело