Архива вести
                   

КОНКУРС „САЗНАЛИ НА СЕМИНАРУ – ПРИМЕНИЛИ У ПРАКСИ“ ЗА 2019. ГОДИНУ (РОК: 15. 10. 2019)

10. јули 2019.

Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални развој запослених у образовању је расписао IX наградни конкурс „Сазнали на семинару – применили у пракси”.

У циљу развијања и промовисања културе примене знања и вештина развијаних на обукама одобрених програма сталног стручног усавршавања, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) позива све запослене у предшколским установама, основним/средњим школама и домовима ученика да учествују на конкурсу и тако поделе искуства која су допринела унапређивању њихове праксе.

Позивају се наставници/е, васпитачи/це и стручни сарадници/е да пријаве радове који представљају примере добре праксе у образовно-васпитном/васпитно-образовном раду. Радови треба да буду иновативни, оригинални, да се издвајају по оствареним ефектима, одрживости, укључивању партнера из локалне и/или шире друштвене заједнице.

Рад који се доставља на конкурс може да буде продукт тимског рада или продукт рада појединца.

Право учешћа на конкурсу имају радови:

  • који се односе на приказ примене развијаних знања и вештина током обуке одобрених програма од стране ЗУОВ-а у последњих пет година,
  • који нису учествовали на неком од других конкурса,
  • који су лекторисани, писани ћирилицом, у Times New Roman фонту величине 12.

Рок за достављање пријава је 15.10.2019. године.

Пријављивање се врши попуњавањем онлајн упитника који је доступан на https://zavod.edu.rs/upitnik-saznali-na-seminaru-2019/

Радове процењују комисије које именује директор ЗУОВ-а. Одабрани примери добре праксе налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВ-а. Аутори и ауторке најбољих примера добре праксе представиће своје радове Централној комисији, а три најбоља рада ће бизи награђена.

Извор: zuov.gov.rs и Координационо тело