Архива вести
                   

КОНКУРС „ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2019“

21. децембар 2018.

У оквиру програма Градови у фокусу, Министарство културе и информисања Републике Србије је расписало конкурс под називом Градови у фокусу 2019, који пружа прилику јединицама локалних самоуправа  (ЈЛС) да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима, као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури и културну понуду. Изабране ЈЛС ће понети титулу – Град у фокусу, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе.

Предмет конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које се реализују на територији одабране ЈЛС. Годишње предлоге програма ЈЛС ће достављати у виду конкурсне документације -пројекта.

Општи циљеви Програма:

1. Унапређена област културе и уметности у локалним срединама;

2. Обогаћен културни живот;

3. Подстакнут развој креативности и културне разноликости;

4. Препознате специфичности културног идентитета и одрживог развоја локалне заједнице.

Програм Градови у фокусу допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање  културне политике која обухвата савремено стваралаштво, културне индустрије, заштиту и унапређење културног наслеђа, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.

Подносилац пријава је искључиво ЈЛС (град или општина).

Приликом избора ЈЛС водиће се рачуна о равномерној регионалној заступљености.

Пријаве се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству у року од 33 дана, од дана објављивања конкурса.

Пријава на Конкурс траје од 17. децембра 2018. године до 18. јануара 2019. године.

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето најкасније до 15. марта 2019. године.

Резултати конкурса биће објављени и на званичној интернет страници Министарства.

Пријаве се достављају у два (2) примерка, поштом на адресу:

Министарство културе и информисања

Влајковићева бр.3, 11000 Београд

са назнаком – Конкурс Градови у фокусу 2019

и електронским путем, на адресу: gradoviufokusu@kultura.gov.rs

Формулар за пријаву и Изјава може се преузети на званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs
 

Контакт особа:

Ђурђијана Јовановић

тел: 011 3398 880;

моб: 064 670 5316;

Е-мејл: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Извор: Министарство културе и информисања и Координационо тело