Архива вести
                   

КОНКУРС ФОНДАЦИЈЕ PEACE NEXUS ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН У 2020. ГОДИНИ (Рок: 7. јун 2020)

27. мај 2020.

Овим позивом фондација Peace Nexus настоји да пружи подршку организацијама које доприносе социјалној кохезији у државама Запдног Балкана и организацијама које делују на регионалном нивоу. Фондација је посебено заинтересована да пружи подршку актерима који раде на повећању квалитета и интензитета сарадње на етничком и националном нивоу и на тај начин допринесе регионалној мобилности, дијалогу и помирењу.

Овим позивом Фондација не обезбеђује институционално (основно) финансирање.

Уместо тога, Фондација пружа подршку у следећим областима:

1. Осетљивости на конфликте како би се пружила подршка организацијама да се прилагоде контексту и допринесу социјалној кохезији;

2. Организациона подршка организацијама за изградњу мира и повећање њихове ефикасности у раду;

3. Инклузивни дијалог са пословним сектором, са циљем укључивања релевантних актера у проналажење заједничких решења и доприноса социјалној кохезији на релацији пословни сектор – заједница – органи јавне власти.

У све три области подршке подразумева се сарадња са партнерима у превазилажењу интерних или екстерних изазова који спречавају ефикасност и способност постизања њихових циљева.

Рок за подношење предлога пројекта је 7. јун 2020. године.

Додатне информације о условима конкурса су доступне на https://peacenexus.org/western-balkans-call.

Извор: Фондација Peace Nexus и Координационо тело