Архива вести
                   

КОМПЈУТЕРСКА УЧИОНИЦА НА ФАКУЛТЕТУ У БУЈАНОВЦУ

22. март 2012.

Бујановац – Студентима прве године одељења Економског факултета из Суботице у Бујановцу јуче је предата на употребу компјутерска учионица чије је опремање, преко Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа,  са 16.000 долара финансирао програм Уједињених нација.

Директорка Координационог тела, Данијела Ненадић, рекла је да је за потребе рада одељења Економског факултета у Бујановцу набављено 15 компјутера, штампача и пратеће опреме, као и столови и столице.

„Опремање компјутерске учионице био је један од услова да одељење Економског факултета у Бујановцу добије акредитацију за рад, али је и неопходно, јер студенти већ на првој години имају информатику као обавезан предмет, за који је неопходан рад на компјутеру“, навела је Данијела Ненадић.

Одељење Економског факултета у Бујановцу почело је да ради 28. октобра 2011. године, када је прву годину уписало 69 студената који се финансирају из буџета, а настава се изводи на српском и албанском језику.