Архива вести
                   

КЛУБ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ 018 (КОМ 018): КРЕАТИВНОШЋУ ДО МЕЂУЕТНИЧКОГ РАЗУМЕВАЊА

30. jануар 2020.

Превазилажење међуетничких баријера био је повод да Клуб за оснаживање младих 018, у сарадњи са Hate Fighters Network (HFN) и локалним партнерима Друштвом Рома „Прокупље“ из Прокупља и НГО The Future из Бујановца, реализује пројекат “Креативност у служби међуетничког разумевања и сарадње” у локалним срединама у Нишу, Прокупљу и Бујановцу, у периоду од 10 месеци.

„Активно учешц́е младих у локалним и регионалним иницијативама и акцијама организација на локалном и регионалном нивоу је од суштинског значаја ако желимо да изградимо демократска, инклузивнија и просперитетна друштва и ојачамо партиципативне демократије и процес интеграције у ЕУ “, каже Сања Тошић,

Међу младима који су директно укључени у пројекат ове баријере нису представљале проблем већ су послужиле као инспирација за рад у креативним групама. Те баријере се пре свега огледају у коришћењу сопственог језика, невербалној комуникацији и неким разликама у културном наслеђу.

Оно што је посебно занимљиво истаћи је чињеница да су се млади српске, ромске и албанске националности упркос разликама лако споразумели и своју пажњу усмерили на сличности и појаве које су заједничке свима. Њихова сарадња и жеља за разумевањем је веома позитивно утицала на успешно превазилажење међуетничких баријера и указала је на жеље младих који долазе из мултиетничких средина да се разлике негују и поштују, а не да буду препреке.

Сања Тошић објашњава да пројекат доприноси овом циљу кроз јачање регионалне сарадње у Јужној Србији и међуетничког дијалога између омладинских организација цивилног друштва у Нишу, Бујановцу и Прокупљу, односно између младих српске, ромске и албанске националности у борби против дискриминације, међуетничке нетолеранције и говора мржње што је и главни циљ овог пројекта.

Између појединачних активности  Тошић издваја тренинг на коме су учествовали млади, омладински радници, активисти и волонтери српске, ромске и албанске националости је свакако један од значајнијих активности јер је окупио три различите културе. Учесници су заједно учили о појмовима као што су интеркултурални дијалог, мултикултуризам, дискриминација, предрасуде…

„Подстакнути стеченим знањима и вештинама, они су заједно стварали креативне продукте различитим методама али са једном и истом поруком – сви смо једнаки и сви имамо иста права“, објашњава Тошић.

Поред тог званичног дела, слободно време су млади различитих националности провели заједно, и кроз тај неформални део они су откривали разлике и сличности које постоје унутар једне средине, а све то их је још више зближило и мотивисало за даљи рад и њихово индивидуално укључивање у борбу за једнакост и међуетничко разумевање и сарадњу.

Локалне радионице које су спроведене у Нишу, Прокупљу и Бујановцу су допринеле мултипликовању знања и вештина стечених на тренингу. Омладински радници су све научено и усвојено пренели на своје вршњаке и тако се директно радило на подизању свести о важности борбе против дискриминације, међуетничке нетолеранције и говора мржње код још већег броја младих.

„Управо ти млади људи живе, школују се и раде у мултиетничким заједницама и они су уједно и циљна група пројекта, али и амбасадори интеркултуралности који ће у својим срединама наставити активну промоцију позитивних вредности“, додаје Тошић.

Остале планиране активности, попут инфо дана, кампања, видео такмичења и омладинског окупљања, имају сличан циљ, промоцију креативних продуката и подизање свести о важности интеркултуралног дијалога, мултиетничког разумевања и сарадње код још већег броја младих у нашим локалним срединама.

Креативне методе су се у раду са младима показале као веома ефективне. Млади имају прилику да се креативно изразе и да дају свој коментар на одређене друштвене појаве. Креативне методе које се користе на овом пројекту су музика, графика и мобилно извештавање, стварање концепт видеа путем мобилног телефона.

„Ове методе су савремене и прилагођене потребама младих, представљау нови канал комуникације међу вршњацима и омогућавају лакше преношење одређених порука. Тема међуетничког разумевања је сложена тема која пред младе ставља одређене захтеве, а креативност у овом случају постаје средство којим се та сложеност упрошћава и до крајњих корисника пројекта долази једноставна, али и ефикасна порука коју су учесници створили“, додаје Сања Тошић.

Клуб за оснаживање младих 018 основан је 2007. и регистрован 2008. године као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана чији је основни циљ оснаживање капацитета младих и промоција интеркултуралности, демократичности, људских права (пре свега права младих и деце и женска права), неформалног образовања, мобилности, ЕУ интеграција, културе, са посебним фокусом на уличну културу, инклузије младих из мањинских и маргинализованих група, здравих стилова живота, економског оснаживања младих и заштита животне средине, као и волонтеризма и активне партиципације младих у свим сферама друштва. Мисија КОМ 018 је да кроз развој и реализацију развноврсних програма оснажи младе људе да активно учествују у животу заједнице и да решава њихове проблеме и потребе, и да на тај начин допринесе изградњи квалитетнијег живота младих и локалне заједнице.

Извор: КОМ 018 и Координационо тело