Архива вести
                   

КАТАЛОГ АЛБАНСКИХ ИМЕНА ЗА БОЉЕ РАЗУМЕВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈУ

11. децембар 2019.

Бујановац –  У Бујановцу је представљен каталог најчешћих албанских имена и презимена који ће матичарима омогућити да имена припадника албанске националне мањине уписују у матичне књиге прецизно и тачно. Каталог ће моћи да га користе и друге јавне службе.

На презентацији каталога на Одељењу суботичког Економског факултета у Бујановцу је речено да каталог садржи транскрипцију албанских имена и презимена на српски језик и ћирилично писмо, као и да је отвореног типа, односно да ће се у будућности допуњавати.  

Потреба за каталогом се јавила због тога што су Албанци имали проблема са остваривањем извесних права кадгод су се у документима њихова лична имена и презимена различито транскрибовала.

Каталог, који је сачињен је у сарадњи Мисије ОЕБС у Србији, Координационог тела за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу, Националног савета Албанаца и Министарства за државну управу и локалну самоуправу, ће се користити при упису новорођенчади у болничке књиге у Врању, Лесковцу и Нишу, као и свуда где je потеребно. 

„Каталог је заједнички успех свих нас и његовом израдом је реализована препорука Заштитника грађана. Ово је била потреба албанске националне мањине, локалних самоуправа и јавних служби, пре свега матичне, али и свих других органа којима ће сада бити омогућен лакши упис”, рекао је Иван Бошњак, државни секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

Државни секретар Бошњак је казао и да држава на овај начин показује како треба да се комуницира са националним мањинама.

Председник општине Бујановац Шаип Камбери је рекао да је израда каталога позитиван корак у правцу боље комуникације.

 „Постоји потреба за отклањањем проблема око уписа у бирачки списак и добијања личних докумената из полиције, а овај каталог је само један корак у остваривању права на службену употребу језика и писма албанске националне мањине”, казао је Камбери.

Џосеп Мелот, заменик шефа Мисије ОЕБС у Србији, је рекао да ће Мисија ОЕБС у Србији наставити да подржава активности које имају за циљ остваривање права припадника свих националних мањина у Србији.

„ Посао није завршен израдом каталога. Треба охрабрити службе да га користе и обавестити припаднике албанске заједнице да он постоји и да ће им олакшати остваривање њихових права”, рекао је Мелот.

Зоран Станковић, председник Координационог тела за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу, је изразио наду да ће и други проблеми бити решени на овај начин, а Рагми Мустафа, председник Националног савета Албанаца, је истакао да је „ово мали али врло значајан корак за афирмацију права албанске мањине”.

Министарство за државну уптаву и локалну самоуправу ће до краја године каталог дистрибуирати службама широм земље, док ће Мисија ОЕБС у Србији бити задужена за његову штампу.

Извор: Бујановачке и Координационо тело