Архива вести
                   

КАКО УРАДИТИ ДОБАР МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

28. новембар 2019.

Најбољи пројекти препознају се по њиховом утицају и њиховој ефикасности, а најбољи начин за њихово мерење је кроз добар систем мониторинга и евалуације (М&Е) пројеката.

Најтежа ствар код пројектног финансирања организација цивилног друштва је мерење резултата. Да би резултати били адекватни потребно је урадити пре реализације пројекта неколико припремних корака.

Захваљујући развоју технологије М&Е систем је постао дигиталан и савременији, са већим импактом и ефикасношћу. Тим Civicus-a, глобалне мреже организација цивилног друштва, је развио онлајн Платформу за мониторинг и евалуацију, која може свим менаџерима пројеката да помогне у планирању и процени резултате пројекта.

Платформа је састављена од шест корака који прате процес М&Е:

1. Планирање као најважнији корак у осмишљавању и проверавању усклађености пројектних циљева и стратешких циљева организације.

2. Када се уради планирање, следи промена и прилагођавање пројектних циљева. Овај корак – дизајн – обезбеђује да је циљ мерљив и да има утицај у заједници.

3. Мерење омогућава да будемо сигурни да су наши циљеви добро постављени и да оно што радимо има стварни ефекат. У овом кораку ће се показати најчешће грешке и пропусти које треба издвојити као научене лекције, да се не би понављале.

4. Имплементација. Када су спремни индикатори мерења, резултати би требало да кореспондирају са задатим циљевима. У зависности од изабраног начина мерења добијамо планиране резултате.

5. Извештавање и рефлексија на резултате треба да представља процес учења и разумевања да ли је процес био добар или није, као и да постави нове стандарде за даљу имплементацију.

6. Комуникација резултата је веома значајан корак у целом процесу. Објављивање резултата кроз занимљиве инфографике и визуале омогући ће вам већи легитимитет и повезаност са заједницом.

Онлине платформа нуди за сваки од претходних корака нуди алате које можете користити. Сви алати поређани су по својој сложености и по кораку који вам је потребан.

Додатне информације о онлајн Платформи за мониторинг и еволуацију пројеката су доступне на https://www.civicus.org/monitoring-toolkits/

Извор: Civicus и Координационо тело