Архива вести
                   

КАКО ПОСТАТИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЛАНИЦА КОМС-А?

28. jануар 2016.

Пуноправним чланом може постати свако удружење грађана или савез удружења који испуњавају следеће критеријуме:

1. Да је регистровано у Републици Србији у Регистру удружења који води Агенција за привредне регистре (прилаже се извод из Регистра),

2. Да је регистровано најмање 4 године (прилаже се фотокопија првог решења о упису у регистар),

3. Да је организовано у складу са демократским принципима и не промовише било какав облик дискриминације, нетолеранције или насиља (прилаже се Статут, Правилник о раду),

4. Да је у последње 4 године програмски опредељено за рад са младима (прилаже се ЦВ организације),

5. Да су млади активно укључени у рад организације (изјава о учешћу младих у УО или у другим телима организације, или у реализацији пројеката и/или у другим битним активностима организације),

6. Да организација спроводи активности на најмање 4 основне јединице локалне самоуправе – општине (изјава о територијалној распрострањености),

7. Да је у статусу придруженог члана провела период од годину дана односно период између два редовна заседања Скупштине КОМС.

Придруженим чланом може постати удружење грађана или савез удружења који испуњава горепоменуте критеријуме од тачке 1 до тачке 6, а постоји најмање 3 године.

Придружени чланови имају само право на реч и право да учествују у активностима Кровне организације младих Србије али не и право гласа, право да номинују и буду бирани у органе КОМС.

Уколико Ваша организација жели да приступи КОМС-у потребно је да на маил office@koms.rs достави следећу документацију:

Попуњен Упитник и изјаву намере
Копију Решења о упису у регистар удружења
Копију Статута и Правилника о раду (уколико постоји)
Одлуку Скупштине о приступању КОМС-у
 

Након достављња документације, Комисија ће размотрити Вашу пријаву и контактирати Вас. Напомињемо да без обзира на датум подношења пријаве, организација може формално бити примљена у чланство тек на првом наредном заседању редовне годишње Скупштине КОМС-а.

Упитник можете преузети на http://www.koms.rs/clanstvo/kako-postati-organizacija-clanica-koms-a/

Извор: КОМС и Координационо тело