Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРУЖАЊА СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ У 2020. ГОД (РОК: 10. АПРИЛ 2020)

26. фебруар 2020.

Развојна агенција Србије (РАС) је расписала јавни позив за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије са циљем унапређења пословног амбијента и подршке несметаном развоју ММСПП која послују у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике.

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима. Менторинг је бесплатна услуга којом се пружа свеобухватна подршка корисницима кроз индивидуални приступ.  Процес менторинга одвија се по методологији Развојне агенције Србије (РАС), развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Менторство помаже власнику или директору предузећа да препозна кључну тачку потенцијала свог пословања, а корисник уз помоћ менторинга развија и спроводи акциони план који има за циљ побољшање пословних резултата.

Ментори имају професионално искуство у раду са малим и средњим предузећима, долазе из 17 акредитованих регионалних развојних агенција и сертификовани су од стране Развојне агенције Србије, а у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу.

До сада је услугу менторства у Србији користило око 2.400 корисника. Према подацима, у тим привредним субјектима забележено је кумулативно повећање пословне добити за 15% у односу на претходну годину.

Право на учешће у Програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, који испуњавају следеће услове:

- да су регистровани на територији Републике Србије пре фебруара 2017. године;

- да обављају делатност у оквиру једног од сектора прерађивачке индустрије груписане у поменуте четири области;

- да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

- да су у већинском приватном власништву.

Документацију која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив можете преузети на https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-pruzanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradivacke-industrije-u-2020-godini

За детаљније информације можете се обратити РАС на и-мејл: mentoring4sektora@ras.gov.rs   или на број телефона: 011/3398 809.

Извор: Развојна агенција Србије и Координационо тело