Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САМОЗАПОШЉАВАЊА (РОК: 31. ДЕЦЕМБАР 2019)

6. новембар 2019.

Министраство привреде је објавило јавни позив за учешће у Програму промоције предузетништва и самозапошљавања који спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима, у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије и уз стручну подршку KFW-а.

Укупно расположива средства за реализацију овог програма су 300.000.000,00 динара. Од наведених средстава, 250.000.000,00 динара намењено је за спровођење програма, док је износ од 50.000.000,00 динара намењен за трошкове ангажовања имплементационог партнера и спровођење програма обуке и менторинга.

Овим путем Министарство привреде позива сва заинтересована микро, мала и средња предузећа (ММСП) и предузетнике да се пријаве за учешће у Програму.

Општи циљ Програма је подстицај развоја предузетништва кроз обједињену подршку за оснивање нових привредних субјеката. На тај начин би се створили услови за креирање одрживог раста и запошљавања.

Специфични циљеви Програма су:

• Системска промоција микро, малих и средњих предузећа у циљу побољшања могућности самозапошљавања

• Остваривање личних прихода

• Подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва

Право да поднесу захтев за кредит код партнерске банке, као и на доделу бесповратних средстава, имају ММСП и предузетници. Програм подстиче и финансирање младих предузетника старости од 18 до 35 година, жена предузетница, повратника и предузетника који улажу у пољопривредни сектор. ММСП-ови и предузетници морају бити почетници у пословању. Уколико привреди субјекат већ послује, не може постојати дуже од 24 месеца у тренутку подношења захтева.

Питања о конкурсу можете да пошаљите на и-мејл startup@pks.rs

Позив за учешће у Програму је отворен док се средства из програма не утроше, а најкасније до 31. децембра 2019. године.

Детаљне информације о Програму су доступне на https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-kredite-obezbedjene-garancijom-fonda-za-razvoj-i-ucestvovanje-u-besplatnoj-obuci-u-skladu-sa-programom-promocije-preduzetnistva-i-samozaposljavanja/

Извор: Министарство привреде и Координационо тело