Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ (РОК: 30. СЕПТЕМБАР 2019)

15. август 2019.

Развојна агенција Србије (РАС), кроз спровођење Програма подршке секторима прерађивачке индустрије, има за циљ унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у следеће четри области: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике, као први корак у имплементацији дефинисаних стратешких циљева и активности.

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има ММСП чија је претежна делатност производња или прерада производа из сектора прерађивачке индустрије груписане у помренуте 4 области.

Програмом ће се суфинансирати само пројектне активности које су започете након расписивања Јавног позива и нису завршене до тренутка подношења пријаве за учешће у Програму.

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у Програму у оквиру које може конкурисати за више активности.

Расположива средства се одобравају појединачно корисницима, као суфинансирање у висини до 40% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност.

Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.

Укупан буџет Програма износи 50.000.000,00 динара.

Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30. септембра 2019. године.

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом на следећу адресу:

 Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа

Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац

Телефон: 016/315-0115, 016/3150-114

E-мејл: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

Додатне информације о конкурсу и конкурсна документација су доступни на   http://www.centarzarazvoj.org/vest.php?id=787&oblast=konkursi

Извор: Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа и Координационо тело