Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ МСП КРОЗ ИНДИВИДУАЛНО УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ

12. април 2019.

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз Програм подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству, обезбеђује институционалну подршку малим и средњим предузећима, која су извозно оријентисана и која желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене.

Прихватљиве пројектне активности подразумевају: закуп излагачког простора; изградњу излагачког простора; административне трошкове (уписнина) и трошкове техничких услуга (прикључак струје и воде, утрошак струје и воде, интернет); израду промотивног материјала (дизајн и штампу).

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у Програму у оквиру које може конкурисати за више активности.

Трошак израде промотивног материјала може бити признат у висини до 3% од укупне вредности оправданих трошкова пројекта, а у максималном износу до 60.000,00 РСД.

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима као суфинансирање у висини до 40% износа оправданих трошкова пројекта, без ПДВ.

Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.

Укупан буџет Програма износи 40.000.000,00 динара.

Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 9 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у АРРА (Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Пана Ђукића 42, Лесковац, Телефон: 016/315-0115, 016/3150-114, и-мејл: info@centarzarazvoj.orgwww.centarzarazvoj.org ) са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству.

Упутство за спровођење програма и сви пратећи обрасци су доступни на  http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-internacionalizaciji-msp-kroz-individualno-ucesce-na-medunarodnim-sajmovima-u-inostranstvu, а за све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу:  sajam2019@ras.gov.rs

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2019. године.

Извор: Развојна агенција Србије и Координационо тело