Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОЈЕКТЕ И НАГРАДА ЗА НАЈБОЉУ ЛОКАЛНУ УПРАВУ (РОК: 18. ФЕБРУАР 2020)

31. jануар 2020.

Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је и ове године општинама и градовима јавни позив за пријаву пројеката који ће, у потпуности или делимично, бити финансирани из Буџетског фонда за локалне самоуправе који износи 520 милона динара.

Од ове године из Фонда по посебном конкурсу Министарство додељује и годишњу награду за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања у 2019. години, као вид финансијске подршке за унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу.

Министар Бранко Ружић позвао је све општине и градове да до 18. фебруара ове године конкуришу са пројектима и на тај начин реше неке од проблема својих заједница.

„Изузетно сам поносан на сваки од 136 пројеката који смо до сада финансирали, као и на спремност општина и градова да конкуришу са педантном документацијом", рекао је министар и додао да су се кроз Фонд уређивале зграде општина и градова и модернизовао њихов рад, уводио е-Парламент, уређивали вртићи, тргови, пијачни простор и подизао културни живот широм Србије.

Градови и општине могу пријавити четири врсте пројеката, оне који унапређују квалитет живота, доприносе локалном економском развоју и запошљавању и реконструкцији комуналне инфраструктуре, школских, предшколских, културних и спортских објеката, као и зграда локалних институција, затим уређење паркова, пијаца, тргова и расвете... чему је намењено 364 милиона динара.

Друга врста пројеката су они који доприносе бржем увођењу е-Управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизација рада локалних управа и бољег пружања услуга грађанима, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама и у ту ј сврху планирано 52 милиона динара.

 Планирани су и пројекти организовања културних спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, како и адекватан прилаз установама јавних служби особама са инвалидитетом са фондом од 46 милиона и 800 хиљада динара

Коначно, предвиђени су пројекти превентивног деловања на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, а све у циљу заштите имовине локалних самоуправа и грађана, а за све то планирано је 46.800.000 динара

Годишња награда за најбољу општинску/градску управу додељује се за четири области: Ефикасност и делотворност, транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе, одговорност и владавина права и равноправност и анти-дискриминација.

Укупна средства која ће бити додељена општинама или градовима које су најбољи примери у примени принципа доброг управљања износе 10.400.000 динара

Општине и градови кандидују најбоље примере своје праксе у примени принципа доброг управљања, по сопственом избору, за одабрану област.

Јавни позив је објављен у Службеном гласнику број 7/20 од 29.1.2020, а све неопходне информације за учешће на јавним позивима, јавни позиви и потребни обрасци могу се преузети са сајта Министарства (http://mduls.gov.rs/category/obavestenja/ ).

Извор: Министарство државне управе и локалне самоуправе и Координационо тело