Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИМЕНУ ПАМЕТНИХ И ИНОВАТИВНИХ РЕШЕЊА

4. децембар 2018.

Привредна комора Србије је, у оквиру Пројекта SMART FACTORY HUB, који се финансира из Дунавског транснационалног програма ДТП, расписала Јавни позив за примену паметних и иновативних решења.

Циљ позива је побољшање ефикасности производно оријентисаних микро, малих и средњих привредних субјеката кроз увођење иновација у производне процесе.  Услови које подносиоци пријава морају да испуне су:

• Подносилац пријаве може да буде производно оријентисано микро, мало или средње правно лице.

• Пријаву подноси домаће правно лице регистровано у Републици Србији, а које има успостављену сарадњу са иностраним партнером од којег жели да набави “паметно”, иновативно решење, нову технологију и сл.

• Инострани партнер са којим домаће правно лице има успостављену сарадњу односно од којег набавља “паметно” решење, иновацију и сл. мора да буде правно лице основано у једној од следећих земаља: Аустрији, Булгарској, Хрватској, Чешкој Републици, Немачкој, Мађарској, Румунији, Словачкој, Словенији (или на подручју Дунавског транснационалног програма

• Подносилац пријаве не може бити власник капитала или на било који други начин повезан са уделом у власништву или руковођењем предложеног привредног друштва из иностранства од којег набавља “паметно” решење.

• Подносилац пријаве може да се пријави на Јавни позив подносећи само једну пријаву. Уколико у име једног подносиоца пристигне више пријава, разматра се само прва примљена пријава, док се остале одбацују.

Текст позива, као и обрасци за пријаву налазе се нa http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1553&p=0&t=14 .

Понуђачи подносе пријаву на енглеском језику. Рок за подношење пријава је 14. децембар 2018. године. Три пријаве са највећим бројем бодова ће бити одабране за финансирање.

Сва питања у вези јавног позива могу да се упуте на projekti@pks.rs

Извор: Привредна комора Србије и Координационо тело