Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКТА ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

25. jануар 2021.

Министарство привреде је расписало јавни позив за пријаву пројеката за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2021. годину, за  чију имплементацију су предвиђена средства у висини од 1.007.940.000,00 динара.

Наведени износ средстава се опредељује за реализацију:

1) мере инфраструктурног опремања зона пословања и повезивања зона пословања са окружењем

2) мере унапређења инфраструктурних капацитета у циљу развоја туризма и других привредних делатности .

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат. 

Циљ Програма је унапређење развојног потенцијала јединица локалних самоуправа кроз стварање повољних услова за привлачење инвестиција, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места.

Министарство привреде учествује у финансирању пројекта у одређеном проценту у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе на следећи начин:

1) до 100% вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из четврте и треће групе развијености;

2) до 60 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из друге и прве групе развијености.

У погледу степена развијености јединице локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе у моменту подношења пријаве пројекта

Рок за подношење пријаве пројекта је 15 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно од 18. јануара 2021. године.

Пројекат се доставља на пријавном обрасцу, уз кога се доставља и сва неопходна документација наведена у поглављу VII јавног позива.

Пријавни образац са документацијом се доставља на следећу адресу:

Министарство привреде

Комисија за оцењивање и одабир пројеката

11000 Београд, Кнеза Милоша 20

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства привреде, број: 011/333-4247; 011/333-4132 и 011/333-4149.

Додатне информације о јавном позиву, односно текст јавног позива и пријавни образац, су доступни на https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-prijavu-projekta-za-program-podrske-razvoju-poslovne-infrastrukture-za-2021-godinu/.

Извор: Министарство привреде и Координационо тело