Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА: ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (РОК: 31. АВГУСТ 2020)

2. јули 2020.

Министарство омладине и спорта је објавило позив за подношење предлога програма односно пројеката у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката који су од значаја за развој спорта на целом подручју Републике Србије, водећи рачуна о регионалној покривености и степену развоја спортске инфраструктуре у јединицама локалне самоуправе.

Приоритет имају програми, односно пројекти који се односе на финансирање радова на спортским објектима чија је изградња започета али није завршена, као и њихово стављање у употребу.

Основни циљ програма односно пројекта, је стварање услова за одвијање спортских активности и коришћење спортских објеката од стране свих категорија становника.

Средства за финансирање програма, односно пројеката, биће планирана у буџету Министарства за 2021. годину.

Крајњи рок за доставу пријава је 31. август 2020. године.

За додатне информације о конкурсу можете да се се обратите путем електронске поште на адресе: bratislav.petrovic@mos.gov.rs  и marija.misovic@mos.gov.rs .

Додатни подаци о конкурсу и пријавни формулар су доступни на https://www.mos.gov.rs/vest/ministarstvo-omladine-i-sporta-raspisuje-javni-pozivi-za-prijavu-predloga-programa-odnosno-projekata-izgradnja-opremanje-i-odrzavanje-sportskih-objekata-na-podrucju-republike-srbije

Извор: Министарство омладине и спорта и Координационо тело