Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КАО ОДГОВОР НА ПОСЛЕДИЦЕ КОВИДА 19 (Рок: 26. фебруар 2021)

27. jануар 2021.

Уз подршку Владе Швајцарске, програм Swiss PRO ће кроз нови јавни позив под слоганом „Снаге удружи, подршку пружи“ директно подржати до 20 локалних самоуправа да реализују пројекте за спровођење и развој услуга социјалне заштите усмерених на ублажавање ефеката ковида 19.

Укупан буџет овог јавног позива је 312.000 евра. Вредност бесповратних средстава по пројекту износи до 15.600 евра.

Трајање пројеката је од 10 до 12 месеци, са активним пружањем услуге социјалне заштите од најмање осам месеци, а могуће је и партнерство са Центром за социјални рад.

Рок за слање предлога пројекта је 26. фебруар 2021. године.

Јавни позив је организован кроз конкурентни процес, а избор корисника ће бити извршен евалуацијом и рангирањем поднетих предлога пројеката. Више о процесу и критеријумима за избор корисника можете сазнати у опису јавног позива, који је доступан на https://www.swisspro.org.rs/uploads/files/248-721-opis-i-kriterijumi-javnog-poziva-za-podrsku-za-usluge-socijalne-zastite.pdf

Како да се пријавите?

Подносилац пријаве мора да испуни следеће критеријуме:

  • Да је једна од 96 локалних самоуправа из региона Шумадије и западне Србије или региона Јужне и источне Србије, из II, III и IV групе развијености и да тренутно пружа до три услуге социјалне заштите у локалној заједници (у које су, поред осталих, укључене и локалне самоуправе  Прешево, Бујановац и Медвеђа);
  • Локалне самоуправе које су добиле средства у оквиру претходног позива програма Swiss PRO за подршку локалним самоуправама за спровођење и развој услуга социјалне заштите имају право да се пријаве, али само за другачији предлог услуге социјалне заштите од онога за који су добиле средства.

Како би заинтересоване јединице локалне самоуправе сазнале све детаље јавног позива, укључујући начин пријављивања, критеријуме за избор пројеката и дозвољене трошкове, програм Swiss PRO организује две информативне сесије путем интернета:

  • понедељак, 1. фебруар, са почетком у 11 часова.
  • среда, 3. фебруар, са почетком у 11 часова.

Више информација о јавном позиву и конкурсну документацију преузмите на www.swisspro.org.rs

Извор: Програм Swiss PRO и Координационо тело