Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У OПРЕМУ У ОБЈЕКТИМА ЗА ПРЕРАДУ МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, ПИВА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА У 2019. ГОДИНИ

23. јули 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавило јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића у 2019. години.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) предузетник;

2) привредно друштво;

3) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића у 2019. години подноси се у периоду од 15. јула до 15. новембра 2019. године.

Додатне информације о позиву су доступне на http://www.minpolj.gov.rs/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-za-investicije-u-opremu-u-objektima-za-preradu-mleka-mesa-voca-povrca-i-proizvodnju-vina-piva-i-jakih-alkoholnih-pica-u-2019/

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Координационо тело