Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ЗА 2020. И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

23. јули 2019.

Министарство здравља је расписало јавни позив за подношење програма и пројеката које ће се финансирати из буџета Министарства здравља за 2020. и наредне две године.

Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 5. августа 2019. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије, Раздео – Министарство здравља, за 2020, 2021. и 2022. годину, сходно дописима у прилогу, на обрасцима: матрица М1 и М2 са Спецификацијом трошкова и Прилогом 1.

Додатне информације о конкурсу и пратећи прилози и обрасци су доступни на

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/339445/javni-poziv-za-podnosenje-programa-i-projekata-koje-ce-se-finansirati-iz-budzeta-ministarstva-zdavlja-za-2020-i-naredne-dve-godine.php

Извор: Министарство здравља и Координационо тело