Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ (РОК: 26.06.2019)

28. мај 2019.

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) је у оквиру пројекта „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“, који подржава Влада Швајцарске, расписало јавни позив за  подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње.

Јавни позив је отворен за све пројекте који подржавају међуопштинску сарадњу кроз успостављање заједничких органа, служби, предузећа, установа и других организација, у складу са законом и статутом, а у циљу ефикасније организације рада, унапређења услуга и квалитета живота заједнице. Међуопштинску сарадњу, кроз размену искустава, техничку или институционални подршку и јачање капацитета могу да успоставе све оне локалне самоуправе које у њој проналазе економски, културни, социјални или други заједнички интерес.

Општи циљ овог Јавног позива је да подржи процесе међуопштинске сарадње у складу са Законом о локалној самоуправи.

На конкурс могу да се пријаве најмање 2 (две) јединице локалне самоуправе које заједно подносе предлог пројекта, са тим што не постоји лимит у броју градова и општина који могу да учествују као партнери.

Поред јединица локалне самоуправе, као партнери могу да конкуришу и:

  • Градске општине, под условом да је водећи партнер или један од партнера град оснивач.
  • Предузећа, установе и организације чији су оснивачи јединице локалне самоуправе могу учествовати као партнери на пројекту уколико је водећи партнер или један од партнера оснивач.

Укупна средства опредељена за овај Јавни позив износе 117.000 швајцарских франака. Минимални износ који се може одобрити за пројекте у складу са овим Јавним позивом није дефинисан, док је максималан износ бесповратних средстава који се може доделити по једном пројекту 58.000,00 швајцарских франака.

Типови активности за које је може да се конкурише:

  • Експертска подршка у усаглашавању постојећег Споразума о међуопштинској сарадњи са актуелним законским оквиром;
  • експертска подршка за унапређење знања и капацитета партнера;
  • уређивање и опремање објекта/простора намењеног за функционисање тела међуопштинске сарадње
  • набавка ИТ (ИТ подршке и софтвера) и друге потребне опреме (која није ИТ)
  • друге активности које нису напред наведене, а којима се унапређује међуопштинска сарадња.

Планирани почетак реализације одобрених пројеката је 19. јул 2019. године.

Комплетну пријаву са допунском документацијом је потребно доставити на адресу sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs.

Рок за подношење пријава је 26. јун 2019. године до 15.00 часова.

Више информација о пропозицијама Јавног позива и конкурсну документацију потражите на mduls.gov.rs

Извор: Министарство државне управе и локалне самоуправе и Координационо тело