Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ (РОК: 25. ЈАНУАР 2021)

20. jануар 2021.

Министарство државне управе и локалне самоуправе,  у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), реализује пројекат „Локална самоуправа за 21. век“,  који подржава Влада Швајцарске.

У оквиру пројекта је успостављен Фонд за подршку пројектима међуопштинске сарадње, у оквиру кога је расписан Јавни позив за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње.

Јавни позив је отворен за све пројекте који подржавају међуопштинску сарадњу (МОС) кроз успостављање заједничких органа, служби, предузећа, установа и других организација, као и кроз уступање појединих послова из оквира своје изворне надлежности другој јединици локалне самоуправе, у складу са законом и статутом, а у циљу ефикасније организације рада, унапређења услуга и квалитета живота заједнице. Међуопштинску сарадњу, кроз размену искустава, техничку или институционални подршку и јачање капацитета,  могу да успоставе све оне локалне самоуправе које у њој проналазе економски, културни, социјални или други заједнички интерес.

Обавезни партнери су најмање 2 (две) јединице локалне самоуправе које морају заједно да поднесу предлог пројекта, са тим што не постоји ограничење у броју градова и општина који могу да учествују као партнери.

Укупна средства опредељена за овај Јавни позив износе 110.000 швајцарских франака. Минимални износ који се може одобрити за пројекте у складу са овим Јавним позивом није утврђен, док је максималан износ бесповратних средстава који се може доделити по једном пројекту 55.000,00 швајцарских франака.

Комплетну пријаву са допунском документацијом (у складу са Смерницама) је потребно доставити на адресу mirjana.p.brajovic@mduls.gov.rs.

Крајњи рок за пријем пријава је 25. јануар 2021. године.

Више информација о пропозицијама Јавног позива и конкурсну документацију потражите на http://mduls.gov.rs/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-uspostavljanje-i-unapredjenje-medjuopstinske-saradnje-2/

Извор: Министарство државне управе и локалне самоуправе  и Координационо тело