Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА У 2020. ГОДИНИ (РОК: 29. МАЈ 2020)

21. jануар 2020.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања је расписало јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за набавку новог трактора у 2020. години

Захтев за одобравање права на подстицаје се подноси у року од 6. јануара до 29. маја 2020. године.

Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (кЊ), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи; а који је произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Републици Србији пре дана објављивања јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то:

- физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

- предузетник;

- привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Поред ових општих услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура, или одговарајући сточни фонд.

Подстицаји се утврђују у износу од од 50 одсто од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 одсто од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари је 800.000 динара.

Информације у вези са расписаним Конкурсом доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и на телефон Контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 и 011/30-20-101 сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Додатне информације о конкурсу су доступне на http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2020/01/Javni-poziv-za-podnoshenje-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-za-investicije-u-fizichku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novog-traktora-u-2020.-godini-1.pdf

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Координационо тело