Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЗЕЛЕНИХ ИНОВАЦИОНИХ ВАУЧЕРА

19. децембар 2017.

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) у Србији покренула је Програм зелених иновационих ваучера. Зелени иновациони ваучери у вредности од 4.000 ЕУР до 20. 000 ЕУР  су бесповратна средства намењена малим и средњим предузећима за покривање до 90% трошкова услуга истраживања и развоја у циљу повећања ресурсне ефикасности и лакше транзиције према зеленој привреди.
Програм има за циљ да побољша процес увођења иновација у мала и средња предузећа у области ресурсне ефикасности и на тај начин подржи дугорочну конкурентност српске привреде и смањи њен утицај на климатске промене.

Предузећима ће кроз овај програм бити омогућено да ваучерима покрију већи део трошкова услуга истраживања и развоја које ће им помоћи да развију иновативне производе, услуге или процесе у циљу смањења потрошње ресурса, као на пример енергије, воде и сировина.
МСП која испуњавају услове могу се пријавити за добијање ваучера вредности до 20.000 ЕУР ( без ПДВа) за покривање 90% трошкова услуга истраживања и развоја, док се од предузећа очекује да финансира најмање 10% укупних трошкова.

Услуге истраживања и развоја треба да помогну реализацији зелених иновација које морају имати мерљив позитиван ефекат на животну средину.

Такве услуге обухватају:
• Проверу концепта, развој, израду прототипа, тестирање, сертификацију новог производа, услуге или процеса
• Иновативно унапређење постојећег производа, услуге или процеса
• Обуку или саветовање у области управљања иновацијама и заштите интелектуалне својине.

Јавни позив је отворен до 31.01.2018. године.

Пријавни формулар као и детаљне информације о Програму могу се наћи на интернет страници: www.inovacionivauceri.rs.

Извор: www.inovacionivauceri.rs. и Координационо тело