Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОДРШКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА - СТАРТ-УП

21. април 2016.

Пројекат подршке почетницима за започињање посла – Старт- уп реализује Развојна агенција Србије у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Општи циљ Пројекта је развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва, као и унапређење ефикасности и институционалне подршке пословању и развоју микро, малих и средњих привредних друштава  и предузетника.

Пакет подршке обухвата: реализацију обука, бесповратна средства и менторско праћење ММСП и предузетника. Пројекат ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи подржати осетљиве циљне групе, кроз едукацију о покретању и вођењу посла, обуке за започињање бизниса и израду бизнис плана, бесповратну помоћ за финансирање најбољих пословних идеја и менторинг за привредне субјекте у раној фази развоја.

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица која немају запослење, али имају квалитетну пословну идеју за самозапошљавање.

Циљну групу чине четири категорије: жене; млади у старосној доби од 18-30 година (у тренутку објављивања Јавног позива); тешко запошљиве категорије (старији од 45 година (у тренутку објављивања Јавног позива) - посебно вишкови који су остали без посла током приватизације или у предузећима у процесу реструктурирања или након рационализације у јавном сектору, особе са инвалидитетом и особе без стручних квалификација);лица из девастираних подручја , односно из 19 јединица локалне самоуправе, које укључују и општине Прешево, Бујановац и Медвеђу.
 

Укупна расположива средства за реализацију Пројекта износе 100.000.000,00 динара.

Сви пратећи обрасци доступни су у електронском облику на сајту Агенције, на адреси www.ras.gov.rs и сајту Година Предузетништва 2016 www.godinapreduzetnistva.rs и у штампаном облику у АРРА, а за све додатне информације можете се обратити Агенцији, на број телефона: 011/33 98 510 или на адресе: sasa.veljic@ras.gov.rs  и svetlana.nikolic@ras.gov.rs.

Пријаве за прву фазу Пројекта, са потребном документацијом, доставити до 20. маја 2016. године поштом или лично на адресу најближе Акредитоване Регионалне Развојне Агенције, односно  Центру за развој Јабланичког и Пчињског округа, Пана Ђукића 42, Лесковац, Тел: 016/315-0115, Е-маил: info@centarzarazvoj.org, www.centarzarayvoj.org

Додатне информације о пројекту доступне су на: http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-paketa-podrske-u-okviru-projekta-podrske-pocetnicima-za-zapocinjanje-posla-start-up-ras/

Извор: Министарство привреде Републике Србије и Координационо тело