Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА РАСПОДЕЛЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА (РОК: 15. ОКТОБАР 2019)

16. септембар 2019.

Министарство просвете науке и технолошког развоја је започело одговарајуће припремне активности за израду Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за буџетску 2020. годину, а који ће се спроводити након усвајања Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину.

Програм расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја обухвата финансирање пројеката: изградње, доградњи, адаптација, санација, реконструкција, инвестиционог и текућег одржавања зграда, опремања установа основног, средњег, вишег и високог образовања и установа ученичког и студентског стандарда, са основним циљем одржавања достигнутог нивоа обезбеђених просторних услова и опремљености објеката и установа као и унапређивања истог у складу са новим стандардима.

Предлози пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2020. годину, подносе се у писаној форми:

1. На Обрасцу 1 – за пројекте који се односе на финансирање пројеката грађења, доградње, адаптације, санације, реконструкције, и инвестиционог и текућег одржавања зграда и објеката (грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски радови).

2. На Обрасцу 2 – за пројекте који се односе на финансирање набавке нове опреме и добара, замене дотрајале опреме, што обезбеђује унапређење услова извођења наставе и боравка ученика и студената како у објектима за одвијање наставе тако и у објектима за смештај и исхрану ученика и студената.

Предлози пројеката подносе се Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције, на адресу: 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, најкасније до 15. октобра 2019. године.

За све додатне информације можете да се обратитите Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције – Одсек за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката, 11 000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, тел. 011/ 363-1830 и 3065-446, контакт особа Ирена Грујичић.

Додатне информације о јавном позиву и обрасци 1 и 2 су доступни на  http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti-konkursi-i-javni-pozivi/

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Координационо тело