Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ

27. април 2016.

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању спроводи Министарство привреде, у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку кроз суфинансирање улагања лицима која желе да покрену сопствени посао, или постојећим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева.

Циљеви програма су: подстицање пословања правних лица и предузетника, подстицање запошљавања и подстицање одрживог и свеобухватног развоја.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 150.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом програму су 350.000.000,00 динара.

Износ укупног улагања за предузетнике не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 3.000.000,00 динара а за правна лица не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 6.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу да остваре право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда.

Кредити Фонда по овом Програму одобраваће се са роком отплате до 5 година, у оквиру кога је грејс период до једне године, и каматном стопом од 1,5% годишње, уз гаранцију банке или 3% годишње уз остала средства обезбеђења.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају: доградњу/реконструкцију/ адаптацију/ санацију/пословног или производног простора, куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година) и трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања.

Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.

Прецизно и тачно попуњен захтев за старт-уп кредит и захтев за бесповратна средства и пратећа документација, у складу са Програмом, предају се Фонду. Адресе Фонда су: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Јавни позив је отворен до утрошка расположивих средства.

Потребна документација може да се преузме на вебсајтовима Министарства привреде www.privreda.gov.rs и Фонда за развој Републике Србије www.fondzarazvoj.gov.rs