Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ (РОК: 2. ДЕЦЕМБАР 2019)

30. октобар 2019.

Министарство рударства и енергетике је расписало јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019. години у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, ЈП 2/19.

Циљ јавног позива је унапређење енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја, односно модернизација система јавног осветљења, који су у надлежности јединица локалне самоуправе, односно градских општина.

Расподела средстава Буџетског фонда за финансирање пројеката ће се одвијати у две фазе. У првој фази ће се извршити прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, контрола формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање пројеката на основу критеријума из јавног позива и доношење акта о утврђивању листе редоследа пројеката. У другој фази, ће се, у зависности од расположивих средстава у Буџетском фонду, донети акт о финансирању изабраних пројеката, потписаће се уговори о додели средстава и реализоваће се пројекти.

Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе и градске општине.

Конкурс је објављен у дневном листу „Политика” 30. октобра 2019. године.

Пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике (Краља Милана 36) и буду оверене печатом пријема до 2.децембра 2019. године до 15 сати.

Акт о утврђивању листе редоследа пројеката биће објављен на интернет страници Министарства, http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

За информације у вези јавног позива можете се обратити на електронску адресу fondee@mre.gov.rs

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Министарства,

Текст јавног позива и пратећи прилози су доступни на  https://www.mre.gov.rs/latinica/javni-pozivi.php

 Извор: Министарство рударства и енергетике и Координационо тело